Blockchainlab Drenthe

Onderzoek en ontwikkeling

AVG en presentielijsten

Stel je organiseert een bijeenkomst waarbij het vereist of gewenst is dat mensen hun naam en mogelijk zelf hun e-mailadres op een presentielijst invullen. Jij … Read more